Projekty unijne

Projekty unijne Remompap – Instalacja maszyn i urządzeń

Dotacje na innowacje

Firma Remompap Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę z dostawcami i odbiorcami”

w ramach:
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki