Usługi

Usługi spawalnicze w Poznaniu – Spawanie aluminium i innych metali

Spawanie zbiorników bezciśnieniowych ze stali węglowych, nierdzewnych, stali typu duplex, super duplex i innych  spełniających wymagania norm EN 13445, PED 97/23/WE przy wdrożonym systemie ISO 3834-2 i kontroli spawalniczej inżyniera spawalnictwa IWE. Prefabrykowany produkt posiada pełną dokumentację spawalniczą zawierającą WPQR, WPS, certyfikaty materiałowe, uprawnienia spawaczy, deklarację zgodności i inne dokumenty spełniające wymogi danej normy.

Spawanie stali wysokostopowych odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych technik wprowadzania i utrzymywania obojętnego gazu osłonowego przy pomiarze zawartości tlenu co pozwala osiągnąć dużą czystość spoin.

Badania nieniszczące są przeprowadzone przez firmy zewnętrzne. Testy ciśnieniowe mogą się odbywać przy obecności inspektorów jednostek notyfikowanych.

  • Spawanie połączeń rurowych, kształtek, kolektorów i spuli.
  • Spawanie stali wysokowytrzymałych.
  • Walcowanie blach o szerokości do 1500 mm.